O nas

Power4You Sp. zo.o. Spółka i strona w budowie…

POWER4YOU SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą w Krakowie, ul. Zamknięta 10/15, 30-554 Kraków, wpisana do rejestru przedsiębiorstw prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródnieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, z pokrytym w całości kapitałem zakładowym wynoszącym 5000.00 PLN.