Kontakt

Tel: (+48) 500 442 744
@: power4you.spzoo@gmail.com

Konto: PL 52 2530 0008 2062 10 67 4970 0001
Nest Bank S.A. SWIFT / BIC: NESBPLPW

Power4You Sp. zo.o.
ul. Zamknięta 10 lok. 15
30-554 Kraków, Polska

POWER4YOU SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą w Krakowie, ul. Zamknięta 10/15, 30-554 Kraków, wpisana do rejestru przedsiębiorstw prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródnieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, z pokrytym w całości kapitałem zakładowym wynoszącym 5000.00 PLN.